Lentolupakirja.com

Tällä sivulla käsitellään pääasiassa niin sanottuja oikeita lentokoneita, ei kovinkaan paljon ultrakevyitä lentokoneita.

Lentolupakirja

Lentolupakirjan hankkimiseen Suomessa on useita vaihtoehtoja, sillä yksityislentäjäksi, yölentokelpuutukseen ja liikennelentämiseen kouluttavia tahoja on lukuisia. Yksityislentäjän lentolupakirja on sellainen, joka tarkoittaa lupaa kuljettaa lentokonetta ilmassa perimättä siitä maksua mikäli kyydissä on kavereita tai sukulaisia. Yksityislentäjä ei voi siis toisin kuin auton ajokortin saamisen kohdalla ryhtyä lentämään lentokonetta ammatikseen. Lisäksi yksityislentäjän lupakirja kaipaa usein täydennystä mikäli lentäjä haluaa kuljettaa konetta yöaikaan, huonoissa sääolosuhteissa tai harrastaa taitolentoa. Liikennelentäjän, ammattilentäjän, koulutus on harvinaista herkkua useimmissa lentokoulutusta tarjoavissa suomalaisissa yrityksissä. Usein kuitenkin lentokoulutusta tarjoavat tahot pystyvät kurssittamaan liikennelentämisestä kiinnostuneita henkilöitä siinä määrin, että varsinainen ammattiin valmistava koulutus on sujuvampaa kuin "kylmiltään" aloittaminen.

Lentäminen ja autoilu ovat kaksi hyvin erilaista asiaa, mutta ne syntyivät jokseenkin samoihin aikoihin ja ovat kehittyneet molemmat samaan tapaan yleismaailmallisiksi ilmiöiksi. Autoilun ehdottomia plussapuolia on siihen liittyvien kustannusten pienuus. Mutta mistäpä lentokoneen osia? Asiaa voi vieläpä ajatella eteenpäin sillä tavalla, että jos sopiva lentokoneen osa löytyisikin, onnistuuko osan vaihtaminen omatoimisesti vai tarvitaanko "ammattiauttajaa"…

Yksityislentäjän lupakirja

Hintalappu
Ainakin 10 000 euroa (PPL)

Tiesitkö, että yksityislentämiseen oikeuttavaa koulutusta voi aloitella jo 16-vuotiaana? Periaatteessa nuorempikin voi olla koneessa puikoissa, mutta yksinlentoon edellytetään 16 ikävuoden vähimmäisrajaa. Lentämisen voi siis aloittaa jo huomattavasti aikaisemmin kuin autokoulun käymisen. Toisaalta lentäminen on haastavampaa kuin autoilu. Kuten autokoulussakin, myös lentolupakirjaa varten on ensin käytävä lääkärintarkastuksessa. Toisaalta autokoulua varten lääkärin lupalapun saaminen on huomattavasti helpompaa kuin lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saaminen ilmailulupakirjaa varten. Kummassakin koulutuksessa on teoriaa ja käytäntöä. Yksityislentäjän lupakirjaa varten järjestetään teoriakoulutusta, jonka tavoitteena on tutustuttaa oppilas teoriatasolla lentämiseen ja siihen liittyviin seikkoihin. Vertaukset autokouluun jatkuvat: autokoulun teoriatunnit B-korttia varten ovat parisenkymmentä, mutta yksityislentäjän lupakirjaa varten teoriaa on 135 tuntia. Lisäksi kirjallisia kokeita on paljon. Niiden tehtävä on selvittää, onko oppilas omaksunut valmiudet aloittaa ilmailun opiskelemisen turvallisesti lentokoneen päällikkönä.

Lentokoulutus yksityislentäjän lupakirjaa varten käynnistyy TraFi:n myöntämän lupakirjan vastaanottamisen jälkeen. Koneeseen ei ole kuitenkaan astumista ennen kuin ilmailulääkärin tarkastus myönteisellä päätöksellä on todistettu tehdyksi. Sen jälkeen lentotunteja järjestetään vähintään 45 kappaletta. Oppituntien aikana opiskellaan lentokoneen hallintaa, sitä kuinka toimitaan lentopaikoilla ja ilmatilassa, miten toimitaan hätätilanteissa, kuinka lennetään mittarien avulla jne. Lentotuntien päätteeksi lupakirja oikeuttaa kuljettamaan lentokonetta yksin tai niin, että muita ihmisiä on kyydissä, mutta kyytiin ottamisesta ei saa periä maksua.

Koulutus yölentämistä varten

Hintalappu
Ainakin 3000 euroa (NF[A])

Lentokonetta ilman yölentokoulutusta ei saa saa ajaa yöaikaan. Koulutuksen pyrkimyksenä on osoittaa lentäjälle ne haasteet, joita hänelle koituu pimeässä lentämisestä. Yölentokoulutusta järjestetään auringon laskun jälkeen hieman eri aikoihin eri puolilla Suomea riippuen leveysasteesta ja vuodenajasta. Yölentokoulutusta järjestetään kymmenen teoriaoppituntia, sekä vähintään viisi tuntia lentokoulutusta niin, että niistä kolme tuntia on oltava opettajan kanssa tehtäviä koululentoja. Lentokoulutukseen kuuluu muun muassa lentoonlähtöjen ja laskeutumisten harjoittelua. Monissa tapauksissa yölentoa voi treenata virtuaalilentämisen avulla.

Liikennelentäjän ammatti

Hintalappu
Ainakin 100 000 euroa (ATP)

Liikennelentäjäksi koulutettua henkilöä voidaan käyttää esimerkiksi charter-lennoilla, kaukolennoissa ja syöttöliikenteessä. Ammattilentäjäksi valmistuminen on pitkä taival, sillä jo koulutuksen pääsyvaatimukset ovat tiukat ja kokonaislentokokemusta on oltava vähintään 150 tuntia. Siitä vähintään tasan sata tuntia on oltava lentokoneen päällikkönä toimimisesta kertynyttä kokemusta. Liikennelentäjän koulutus vie noin 2,5 vuotta aikaa. Kouluttautumisen voi tehdä usealla eri tavalla, kuten modulaarisesti opiskellen eri osa-alueet omaan tahtiin, tai integroidusti, jolloin henkilö valmistuu koulutuksen päätteeksi perämieheksi.

Kielitaidon testaaminen

Kielitaitoa varten tulee kouluttautua, mikäli lentäjä haluaa ilmailla Suomen ulkopuolella. Kielitaitoa testataan kokeella, jossa äidinkielen lisäksi varmistetaan englannin kielen taito.

Mikäli huomaat sivulla jotakin korjattavaa, tai haluat ehdottaa jotain täydennettävää, kirjoita palautetta ylläpidolle.